Rijkswaterstaat

8 vacatures gevonden

Website
Nederlands

Bedrijfsinformatie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 

Water, Verkeer en Leefomgeving
Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg de leefomgeving verdient.
 

WVL is ook verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat: nu en in de toekomst. In dit kader heeft WVL de taak gekregen om voor heel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat.
 

Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties, dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland.


Vacatures

Adviseur Verkeer

Dagelijks maken er miljoenen automobilisten gebruik van ruim drieduizend kilometer snelweg. Door deze grote aantallen kent Nederland een uitdaging om de bereikbaarheid op peil te houden. De infrastructuur en het gebruik daarvan ...
Plaatsingsdatum 07-08-2019
Standplaats Rotterdam
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 36

Assetmanager Wegen Oost Nederland

Oost-Nederland kent diverse belangrijke wegen. Zo zijn de A1, A15 en A12 essentiële (inter)nationale oost-westverbindingen en is de A50 een cruciale noord-zuidverbinding. Dankzij jouw assetmanagement kunnen we deze wegen conti ...
Plaatsingsdatum 07-08-2019
Standplaats Zwolle
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

Adviseur projectbeheersing (financieel management)

De werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn complex. Dat vraagt om efficiënte en effectieve processen. Binnen Rijkswaterstaat werken we in multidisciplinaire teams; voor elke opdracht die we uitvoeren werken we met een Integraa ...
Plaatsingsdatum 06-08-2019
Standplaats Leeuwarden
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

Sr adviseur projectbeheersing (risicomanagement)

Inhoudelijke expertise als het gaat om het proces van risico’s managen, beheersen van de tijdsplanning, kwaliteitmanagement of financiëel management. Daarvoor willen wij jouw professionele inzet gebruiken. De beheersing van ...
Plaatsingsdatum 01-08-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

Contractmanager

Baanbrekend. Als er één woord van toepassing is op de infrastructurele projecten waarmee jij je binnen Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud bezighoudt, dan is dit het. Als contractmanager ben jij medeverantwoordelijk ...
Plaatsingsdatum 31-07-2019
Standplaats Utrecht
Opleidingsniveau Master / Postdo...
Uren 32 - 36

RWS Assetmanagers Tunnels WNZ-282

Wij zoeken voor de regio West-Nederland Zuid (standplaats Dordrecht en Rotterdam) 4 nieuwe assetmanagers tunnels. Bij twee van deze functies ligt de focus op de bouw en renovatie (projecten) van tunnels. Bij twee functies ligt ...
Plaatsingsdatum 10-07-2019
Standplaats Rotterdam
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

RWS Technisch adviseur waterbouw

Functieomschrijving Waar zou Nederland zijn zonder vaarwegen, bruggen, tunnels, viaducten en sluizen? Rijkswaterstaat focust continu op het ontwerp, de bouw en de veiligheid ervan. Onze projectteams bereiden hierbij de contrac ...
Plaatsingsdatum 03-07-2019
Standplaats Roermond
Opleidingsniveau HBO / Bachelor
Uren 32 - 36

RWS Technisch adviseurs elektrotechniek (objectdeskundige)

Functieomschrijving De infrastructuur in de regio Noord-Holland wordt intensief gebruikt. Dit komt onder meer door de hoge bevolkingsdichtheid en de grootschalige industriële activiteiten, bijvoorbeeld in en rond het Noordzee ...
Plaatsingsdatum 03-07-2019
Standplaats Haarlem
Opleidingsniveau MBO / Beroepsse...
Uren 36